FaVU / Knihařská dílna / Knihařská dílna

cs | en

Knihařská dílna


Knihařská dílna slouží především studentům a zaměstnancům fakulty pro plnění úkolů souvisejících se studiem, publikační činností pedagogů, studentů a s propagační činností fakulty.

Knihařská dílna disponuje polygrafickými zařízeními na velkoformátový tisk, malonákladový digitální tisk a dokončovacím zařízením na vazbu publikací. Na pracovišti lze vytisknout a následně svázat vazbu V1, V2, V4, po domluvě vazbu V8. Informace a popis jednotlivých druhů knižních vazeb najdete na stránce Druhy knižních vazeb.

Po domluvě lze pracovat v dílně jen za účasti a dohledu vedoucím pracoviště. Vstup do dílny bez vedoucího pracoviště je zakázán. Vybavení nelze vypůjčit! Lze s ním pracovat jenom v Knihařské dílně. Celkový seznam vybavení Knihařské dílny najdete na stránce Vybavení.

Volné kapacity Knihařské dílny jsou využity k realizacím zakázek spřízněným kulturním institucím. Fotodokumentace Knihařské dílny


Výuka v Knihařské dílně

V Knihařské dílně probíhá výuka předmětu Knižní vazba 1, Knižní vazba 2 a toto pracoviště zajišťuje rovněž výuku předmětu Tvorba autorského portfolia.


Knižní vazba

Předmět Knižní vazba je zaměřen na ruční a průmyslovou knižní vazbu. Studenti se postupně, teoreticky i prakticky, seznámí s obory knihařství a polygrafie s přesahem do grafického designu. Naučí se používat vybavení knihařské dílny, pracovat s knihařskými stroji, nástroji a seznámí se s knihařskými materiály. Studenti získají nové poznatky o možnostech vzájemné kombinace knižních vazeb, materiálů a dalších úprav. Díky získaným znalostem z oboru knihařství, se studenti naučí propojit grafický design s knižní vazbou. Součástí výuky je základní práce s Adobe InDesign, kde se student seznámí s předtiskovou přípravou a exportem dokumentu. Díky základním znalostem z oblasti polygrafie budou studenti schopni zadávat výrobu tiskových materiálů a dohlížet na proces jeho vzniku od návrhu po výsledný produkt. Dokážou také zhodnotit výrobní možnosti a rozhodnout o nejvhodnějším a nejefektivnějším technologickém postupu výroby tiskovin.


Tvorba autorského portfolia

Studenti se během semestrální výuky seznámí s odlišnými způsoby tvorby autorských portfolií. Budou jim představeny rozdíly mezi tištěným a elektronickým portfoliem a informace o tom, jak je prezentace umělecké tvorby důležitá pro jejich budoucí uplatnění (žádosti o stáže a tvůrčí rezidence, studijní pobyty, grantové pobídky, výstavní projekty, reakce na open cally, apod.). Studenti se během praktických seminářů seznámí s potřebnými informacemi o tom, co musí portfolio po obsahové i formální stránce splňovat, naučí se formátovat text (např. CV v ČJ a AJ), vytvářet popisky ke svým dílům (v ČJ a AJ), zajistit si odpovídající fotodokumentaci, a nakonec si sami zhotoví své vlastní autorské portfolio. Během individuálních konzultací bude průběžně docházet ke korekci nedostatků. V rámci předmětu bude zařazen třídílný cyklus přednášek pedagogů FaVU VUT z různých ateliérů a oborů, případně jejich absolventů, kde se studenti seznámí s praktickými informacemi o tom, proč je portfolio důležité k vlastní prezentaci a jaká jsou pravidla a možnosti jeho vytváření. V průběhu semestru budou mít studenti možnost konzultovat podobu svých projektů v Knihařské dílně FaVU VUT, kde si je budou moci na závěr také vytisknout a svázat.


Exkurze - Střední škola uměleckomanažerská, 3. 12. 2021