FaVU / 3D studio / References

cs | en

3D tisk - Stratasys F120, 3D frézování - CNC

, Model jižní části města Brna pro architektonickou soutěž na nové hlavní nádraží,


3D tisk - ProJet

, Model pražské staroměstské radnice,


3D frézování - Robot

, Čtenář - kopie reliéfní plastiky Vojtěcha Hořínka,


, Model Tatry 603 pro animovaný film Smrtelné historky,


3D skenování - ATOS

, 3D skenování soch Hráči Michala Gabriela,


3D skenování - ARTEC, 3D tisk - ProJet, .......... 3D frézování - Robot

, Referenční model madony Vimperské, pro výrobu kamenné kopie.,